logo

Varovanje podatkov

Albin Potočnik s.p. bom vse prejete podatke varoval skladno s pravili zasebnosti in v nobenem primeru prejetih podatkov nebom posredoval tretjim osebam ali jih uporabil v druge namene.

Vse pogodbe in podatki o kupcih se hranijo na sedežu podjetja .