!
Weight: kg

Austria stamp Adidias ball EURO 2018 - leather